Smärtfria

Orsaken till att våra bilfärder mellan hufvudstaden och de österbottniska slätterna är oförskämt smärtfria:


Och min och Fredriks tålamod med ovanstående. Samt vår förmåga att föra intressanta och roliga samtal med rumpnissar i bakgrunden.