Smärtfria

Orsaken till att våra bilfärder mellan hufvudstaden och de österbottniska slätterna är oförskämt smärtfria:


Och min och Fredriks tålamod med ovanstående. Samt vår förmåga att föra intressanta och roliga samtal med rumpnissar i bakgrunden.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s