Kärnfysik

Vårt barn är världsbäst på att samarbeta många timmar i bil. Förklaringen är inte kärnfysik. Den är enkel.