I kväll lyfter ett plan

Vi har haft en dålig dag hemma hos oss i dag. Den borde ha varit bra och ofta tänker jag att just de dagarna kanske är de värsta, de som borde ha varit goda men aldrig nådde sin fulla potential. Det har varit för mycket trötthet, för mycket bråk, för mycket rådd. För lite generositet, för lite frisk luft, för lite skratt. 

Och för lite perspektiv. 

När vi äntligen har fått lägga barnen och jag landar i soffan är jag irriterad och frustrerad och besviken och arg och ledsen. Först då når omvärlden mig och den är inte vacker. I kväll lyfter ett plan från ett flygfält nära mig – mitt flygfält. Och det flygplanet går inte till något varmt, härligt land utan till ett land så kallt och hårt att det är livsfarligt. Människorna som tvingas ombord på det planet skulle göra vad som helst för att få stanna. För att få tycka att en sådan här dålig dag i mitt liv faktiskt är en dålig dag. 

Min irritation försvinner direkt. Det finnsinget utrymme för irritation när världen är fel och gör fel. Min frustration, besvikelse, ilska och sorg växer däremot.

Finland, vi är inte okej. Hur kan vi? Vi har råd och vi har rum. Men vi har uppenbarligen inte lust. 

Det börjar kännas pinsamt att det här ska föreställa vårt stora jubileumsår. Jag är inte speciellt stolt. Firandet börjar fastna i halsen. Och vi skriver knappt april. Vad finns kvar att fira i december om vi fortsätter så här? 

Det här var tyvärr inte en dålig dag. Det är en fruktansvärd dag. Det fruktansvärda kan vi kanske inte ändra på. Men vi kan demonstrera på flygfältet i kväll. Vi kan knäppa våra händer. Vi kan mejla beslutsfattare. Vi kan – nej, vi måste – höja våra röster när det fruktansvärda får spelrum. Det spelrummet får aldrig bli fritt. 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s