Vad kan jag göra?

I mötet med en lidande värld är det många som nu ställer sig frågan: vad kan jag göra? Hur kan jag hjälpa?

I mötet med en lidande finländsk ekonomi är det ganska få som ställer sig den frågan. Men ganska många frågar sig vad de andra kan göra och hur de andra kan hjälpa. Och kommer med frimodiga lösningsförslag som drabbar alla andra samhällsgrupper förutom den egna.

Och säkert kan ministrar och riksdagsmän och företagare och direktörer och chefer och höginkomsttagare och alla andra grupper jag inte tillhör göra mycket. Men det är inte min primära uppgift att säga vad de andra ska göra. En fullgod uppgift för mig är att fundera på vad just jag i min livssituation kan göra. Och en fullgod uppgift är att inte avvisa varje förslag som på något sätt skulle drabba just mig.

Grejen är den: om förslagen inte alls drabbar mig så är det dåliga förslag. Otillräckliga förslag. För faktum är att jag har råd att göra något. Spontant inte lust, för vem har nu det? Men råd har jag. Och till och med lite lust infinner sig när jag på allvar funderar på alternativen.

Jag vill nämligen leva i ett land som fungerar.

Bland annat för att jag vill leva i ett land som kan hjälpa och göra i mötet med en lidande värld.

5 thoughts on “Vad kan jag göra?

  1. Ännu en gång har du orden som beskriver hur jag tänker, men som jag själv inte kunnat formulera! Vad jag har saknat ditt skrivande, härligt att du är tillbaka!

  2. Jag känner spontant att jag faktist inte har råd att göra så mycket. Om jag tänker att det skall löna sig ekonomiskt att jobba alltså. Men då är jag ju en vårdare utan skiftesarbete, och det verkar ju vara ett av de mera olönsamma jobben. Men såg nånstans ett förslag om att halvera semesterpengen. Det lät mer okej, tycker jag. Jag är verkligen inte lagd åt hållet “alla andra men inte jag”, och skulle ju personligen inte drabbas jättemycket då jag varken har 38 dagar semester eller skiftesjobb, men har nog svårt att tro att det nu framlagda förslaget skall ge goda resultat.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s