Hem

Jag kom hem ikväll. Med tåget. Kände för första gången att jag kom just hem när jag kom just hit.

Samtidigt har jag faktiskt kommit hem varje dag hela veckan. Våra vänners hem känns på alla tänkbara sätt som också vårt just nu. Det säger väldigt mycket om dem.

Men det säger förstås också något om mig. Jag friar hellre än fäller ett hem. Tolkar hem generöst och tänker att jag har allt att vinna på det.

Där vi finns tillsammans är alltid hemma. Där krävs ingen generositet alls.

Bild: syster Matilda Audas Björkholm

One thought on “Hem

  1. Din inställning påminner en del om det missionärsbarnet sade: “Hem? Det är där kappsäckarna står.” Och det är en gåva att kunna känna så. Att avslappnat kunna tänka på det ställe där man för tillfället bor som “hem”.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s