Livsglädje

För en vecka sedan firade vi vår flytt med våra vänner här (relativt) nära. När vissa körde tresiffrigt antal kilometer måste det relativa konstateras. Att ordet nära ens används i just sammanhanget säger en hel del om vad avstånd innebär på vår nya hemort.

Han som kom längst bort ifrån med fru och barn, vår goda vän Erik, kom också med en kamera och förevigade delar av kvällen. Tack, Erik!

Jag tänker mig att den som skulle ge sig på att porträttera rikedom skulle porträttera ungefär just precis det här.

Jag kan inte komma över att jag var dränerad på livsglädje bara en liten, liten stund innan. För där och då var jag liksom ren livsglädje.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s