Full och ibland överfull

Oftast lyssnar jag inte så noga när facebook påminner mig om saker som hände för x antal år sedan. Men idag lyssnade jag plötsligt. När den här bilden dök upp:

Den här dagen för sex år sedan. Jag sommarlovsfikade med alla de barn som då var mina, som då gjorde famnen full och ibland överfull.

Det är lätt att bli nostalgisk. Så lätt att se tillbaka och inbilla sig att allt var enklare då. Men det var det nog inte. Det var bara väldigt annorlunda. De problem som är nu var verkligen inte då och de problem som var då är verkligen inte nu.

Och kanske är det så att vi nu – rent objektivt – står inför större och svårare frågor, men det är också så att vi nu är bättre rustade för dem, vilket gör dem enklare att hantera.

Livet och omständigheterna och utmaningarna och vi själva. I ständig förändring.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s