Människorna omkring

Och så har vi en annan skuld. Den som föds i människorna runtomkring den som är ansvarig när en annan människa dödas. Det finns inte alltid men ofta(st) människor också där som tycker att de borde ha sett varningssignaler, tecken. Som anklagar sig själva. Var brast jag? Som går sönder av att en älskad dödar.

En tragedi är nästan alltid en tragedi för många. Det är aldrig bara den direkt drabbade som drabbades. Vi är inga öar. Vi hör ihop med varandra och det en väljer att göra kan hålla en annan vaken om nätterna. Våra val får konsekvenser också för andra. Det är kärlekens pris.

Ansvaret är en endas. Tragedin, sorgen och smärtan är så mångas. Också på er tänker vi.

7 thoughts on “Människorna omkring

  1. visst är det så-men i fallet i Jakobstad verkar det inte handla om att ‘en älskad’ dödat utan om droghandel.

  2. JO Amanda, du har förstås rätt! Som förälder älskar man ju oavsett,men kan inte föreställa mej sorgen i att leva vidare med detta…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s