Perfekt

Jag säger inte att mitt liv är perfekt, för liv är inte perfekta. Jag behöver inte ens säga att jag själv inte är perfekt, för det är brutalt uppenbart. Inte heller säger jag att mina människor är perfekta, för de är människor.

Men jag säger; det går inte en dag utan att jag stannar upp och tackar Gud för det liv, det jag och de människor som är mina. Nästan varje dag får jag fel i huvu någon gång men också mitt i de felen brukar jag ha sinnesnärvaro nog att inse att jag faktiskt inte har något att klaga på. Egentligen.

Jag vet det så väl.

Om jag hade läst den här texten som förvirrad tonåring skulle jag ha tyckt att den luktade skryt. Nu vet jag att den doftar tacksamhet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s