Om längtan

Ikväll har jag varit på besök i grannförsamlingen. Ikväll har jag fått predika på kvällsmässa där. Det var – helt utan min förtjänst – en verkligt fin mässa. Enkel, vacker och stark. Samtidigt. Jag är själaglad över att jag fick vara med där. 

Jag predikade om längtan. Och jag ska inte återge hela min predikan, men i något skede sa jag så här:

“Ändå har jag fått ställa mig själv en fråga den här våren som har lärt mig något viktigt om längtan, mer än jag egentligen ville lära mig. Jag har fått ställa mig själv frågan; tror jag att Gud kommer att ge mig det jag längtar efter, det jag behöver? Också fast jag inte ser några tydliga bevis på det?”

Och i ett annat skede landade jag i det här:

“Att leva ett liv i tro på Jesus är inte att leva ett liv utan längtan, ett liv utan obesvarade behov. Men att tro är i bästa fall att leva ett liv i visshet om att någon som är större än jag bär mig, ser min längtan och tar hand om den. “

Just ikväll visste jag att det är så. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s