Reklam för dagisfotografering

Du lär knappast se den här bilden göra reklam för dagisfotografering nästa år, men nog är den ju festlig.

Hurdan Hilde är? Sådan här. Så enormt viljestark. Precis som sina syskon. Jag fattar inte. Tycker genuint att både jag och Fredrik är harmlöst och harmoniskt flexibla och möjliga. Våra barn? Not so much. 

(Notera gärna dagispersonals axel till vänster i bild. Sådan är Hilde också.) 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s