Ljuset är alltid starkare

Vi önskar dig en god och glad luciadag! Må vi i dag påminnas om att ljuset alltid är starkare än mörkret. Alltid.

Det finns så ofantligt mycket mörker och skit i vår värld. I mötet med en kompakt mörkermur kan en liten låga kännas hopplös, hjälplös, tröstlös. Men ljus är det enda som alltid rått på mörker. Låt allt ljus du har lysa!

Glad luciadag!

One thought on “Ljuset är alltid starkare

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s