Göra slut med och slut på

En av dagens hopplösa nyheter når oss via aftonbladet. En av tio unga kvinnor i Sverige kan tänka sig att operera sitt könsorgan av kosmetiska skäl.

Det i sig kunde ju kännas något hoppfattigt men det blir värre. En undersökning bland kvinnor som genomgått en sådan operation visar nämligen följande:

– 30 % av kvinnorna har inspirerats av porrindustrins idealbilder

– ungefär lika många har gjort operationen på inrådan av en pojkvän

– resterande menar att det är en kombination av dessa

Ingen verkar alltså välja det för sin egen skull.

Jag tänker tusen saker. Varje sak badar i ilska. Jag vill bara göra slut med alla de där pojkvännerna. Och jag vill bara göra slut på de där porrindustriella idealbilderna.

Det är svårt att vara ung. Har väl alltid varit det. Jag var själv osäker på så ofantligt många saker, men inte en enda gång funderade jag på om jag borde operera mitt könsorgan av kosmetiska skäl. Det fanns inte på kartan när jag var sexton och jag skulle önska att det inte fanns på någon annan sextonårings karta heller.

I en tid och en värld där så mycket är så mycket bättre är det sorgligt att vi ska göra andra saker så mycket sämre.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s