Hilde-Jesus

Hon blir fyra veckor i dag och/men har redan hunnit göra rollen som världens frälsare två gånger. Hon gör en rätt övertygande rolltolkning, skulle jag påstå. Men objektiv är jag ju inte. 

Objektiv är jag nämligen aldrig när det kommer till henne. 

I gårdagens julkyrka satt jag med min Hilde-Jesus i famnen och tänkte på julens mirakel. Det mirakel som känns ovanligt stort och nära när man firar med en egen liten. 

Tänk att hon kom till oss. 

Men ännu mer; tänk att Han gjorde det. Till brustna människor i en brusten värld. Inte för fin för någon av oss. Vilket glädjebudskap! 


God jul

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s