VAD är skillnaden?

Varje gång vi pratar om hen, rosa pojkkläder, prinsesskalas för fyraåringar eller något annat genusrelaterat dyker kommentaren upp. Varje gång. Den om att kvinnor och män faktiskt är olika. Inte bättre eller sämre, men olika. Att det finns en skillnad.

Jag har funderat mycket på det här. De första femhundra gångerna jag hörde det nickade jag bara, säkert på rutin. Men nu har jag funderat mycket. Och jag har letat efter skillnaden, men jag har faktiskt inte hittat den. Eller jo, förstås har jag. Om jag jämför mig och Fredrik med varandra så ser jag enormt många olikheter. Om jag jämför Ingrid och Arvid med varandra ser jag också enormt många olikheter. Om jag jämför Ingrid med sin kusin Inga ser jag enormt många olikheter. Om jag jämför Arvid med samma kusin Inga ser jag betydligt färre olikheter. Så olikheter finns när vi jämför enskilda människor med enskilda människor. Men kan vi faktiskt säga något alls om hur män som grupp är och hur kvinnor som grupp är?

Du som kan: hjälp mig! Berätta hur det är. Säg inte att det finns en skillnad, men säg vad den skillnaden är. Och nu pratar jag förstås inte om biologiska skillnader utan om allt det där andra som vi så ofta får höra att finns. Vad är det kvinnor är och gör och vill som män inte är och gör och vill? Och tvärtom? Om vi för en stund utgår från att det finns en skillnad; vilken är då den skillnaden?

Och vad ska vi i så fall säga till alla de kvinnor som inte passar in i vår ganska snäva bild av vad en kvinna är? Och vad ska vi säga till alla de män som inte någonsin landar i den mansroll som råder i vårt samhälle och vår kultur?

arvid

Advertisements

22 thoughts on “VAD är skillnaden?

 1. “Bravo! Väl rutet!”
  “Vaddå rutet?”
  “Nej du röt inte alls, fastän ibland behövs det nog från både kvinnor och män.”

  💚Jag tycker om dina synpunkter och funderingar. Uppskattar din blogg mycket! Tack!💚

 2. “Bravo! Väl rutet.”
  “Vaddå rutet?!”
  “Nej, du röt inte, fastän ibland behöver både kvinnor och män säga ifrån.”

  💚Jag tycker om dina synpunkter o funderingar Amanda. Uppskattar din blogg. Tack!💚

 3. Det är svårt att inte göra biologiska skillnader. Det påverkar ju en hel del.
  Män producerar mera av vissa hormoner som påverkar kroppen och psyket på ett sätt, medan kvinnor producerar mer av andra hormon som påverkar kroppen och psyket på ett annat sätt.

 4. Rekommenderar varmt boken “Pink Brain, Blue Brain: How Small Differences Grow Into Troublesome Gaps” av Lise Eliot. De där berömda biologiska skillnaderna är nämligen sist och slutligen väldigt små.

 5. Generellt har kvinnor mera dåligt samvete och bryr sig mera om vad andra människor (kvinnor) tycker. Generellt är kvinnor mera ojämna än män, dvs kvinnor har perioder när man är mera eller mindre stabil medan män antingen är lugna och stabila eller har hetsigt temperament hela tiden.

  Men jag håller med i att man ofta kan se mera likheter mellan en man och en kvinna än mellan två män / två kvinnor.

  • Men är det verkligen så att vi kvinnor har mer dåligt samvete från det att vi föds, eller är det något vi uppfostras till? Jag skulle snarare påstå att vi kvinnor redan från ett ytterst tidigt skede uppmuntras till att vara den omhändertagande och ansvarstagande duktiga lilla flickan. För några år sedan gjordes det (jag tror det var i Sverige) en jämförelse mellan hur personalen behandlade pojkar och flickor. Trots att de försökte behandla barnen rättvist kom det fram chockerande skillnader för “pojat ovat aina poikia” medan flickorna fick lära sig att hjälpa till redan från tidig ålder.

   Jag tror att skillnaderna mellan män och kvinnor blir allt mindre i ett mer jämställt samhälle. Och ja, jag ser absolut skillnader i min mans och mitt eget beteende, men jag vill inte påstå att det beror på könet, utan på personlighet. Det finns såväl män som kvinnor som oroar sig och det finns såväl män som kvinnor som lever enligt devisen att ta dagen som den kommer.

 6. Jag såg ditt inlägg via FB, för att en vän kommenterat, och kände att jag inte kan låta bli att kommentera. Däremot har jag dock inte “tillstånd” att kommentera på FB, så kommenteren kommer här istället. I en sådan här diskussion kan det vara bra att börja med att skilja på begreppen kön och genus. Ingen bestrider det biologiska könets eller hormoners existens, däremot syftar genus och könsnormer på social konstruktion. Den biologiska delen spelar direkt en ganska liten roll, indirekt däremot en stor, på grund av de historiskt rotade könsroller vi har. Att det finns skillnader i vuxna människors hjärnor (hänvisar till länken till forskning på fb) bevisar varken det ena eller det andra, eftersom vi blir ”formade” från att vi föds. Forskning har bevisat hur flickor och pojkar blir olika bemötta från stunden de möter världen. De vuxnas egna könsstereotypa uppfattningar påverkar undermedvetet vilka egenskaper vi stöder och uppmuntrar hos barnet. De flesta är väldigt omedvetna om detta! Flickor uppmuntras då de är söta, vackra, duktiga, de lär sig vänta och ha överseende, medan pojkar är modiga, starka, arga, snabba och får sina behov tillfredsställda betydligt fortare än flickor. Dessa normer är så självklara för oss att vi inte ser dem, men de påverkar ohjälpligt våra förväntningar på barn av respektive kön. Att se på män/pojkar och kvinnor/flickor som kollektiva subjekt och skilja dem åt som grupp, stärker skillnaderna och tilldelar respektive kön kollektiva egenskaper. Att däremot se alla som lika, förnekar skillnader och leder i sin tur till könsblindhet, som inte heller stöder individen. Det finns inget enkelt svar på den här frågan, men min fråga är – Varför måste vi definiera var gränsen går mellan biologi och social konstruktion? Är det inte INDIVIDEN vi bör sträva till att definiera? Varje barn bör ha möjlighet att uppnå sitt eget fulla potential, att bli stöttad och uppmuntrad för de egenskaper som just DET barnet har, utan att styras dit av könsnormer. Detta kräver väldigt mycket medvetenhet om dessa normer, samt självreflektivitet av de vuxna, vilka besitter en enorm makt i skapandet av könsroller. Vi behöver inte hitta gränser, vi behöver hitta möjligheterna bortom dessa!

  • “Varför måste vi definiera var gränsen går mellan biologi och social konstruktion? Är det inte INDIVIDEN vi bör sträva till att definiera?”

   Tack, du skrev det mycket bättre än jag gjorde så kan ju bara hålla med dig här.

 7. Oj jag tycker det finns rätt många (generella) skillnader mellan män och kvinnor, men de är ju alla kopplade till biologiskt kön, hormoner osv. Tar du bort allt det så finns ju bara de sociala konstruktionerna kvar.
  För att bara ta några lösryckta exempel så generellt sett är män mer aggressiva, fysiskt starkare, lösningsinriktade och har bättre spatial förmåga (att föreställa sig ett tredimensionellt föremål i rummet).
  Kvinnor har mera svängningar i humöret, är mer omvårdande, har bättre simultankapacitet och bättre färgseende.

  Men de variationer som finns mellan individer är ju självklart större, generaliseringar om kön kan ju endast göras på populationer som helhet!

  För mig är nog poängen att alla dessa skillnader som jag verkligen tror att finns och påverkar oss, egentligen inte spelar någon roll alls. Det är ändå alltid individen man måste se och lyfta fram, och vad spelar det för roll om kvinnor generellt är mera omvårdande – det sista yrke JAG skulle söka mig till är just vården. Vad spelar det för roll om mäns hjärnor fungerar annorlunda än kvinnors och männen därför dominerar de matematiska inriktningarna på universitetet – om jag som kvinna har fallenhet för matte och vill bli astrofysiker så går det alldeles utmärkt. Män som vill vara hemma med sina barn får vara det och kvinnor som vill köra jättedumpers får det.

  Jag ser inget behov i att försöka sudda ut skillnaden mellan könen för att kunna uppnå jämställdhet. Är det inte ganska orelevant egentligen? Och dessutom rätt omöjligt eftersom vi påverkas så mycket mer av de sociala föreställningarna om hur män och kvinnor är/ska vara. Om man vill ändra på samhället tycker jag det är där fokus ska ligga, inte på våra skillnader eller frånvaron av dem.

  Och jag antar att det var precis vad du ville säga, men med andra ord..

  • Inte precis, men nästan. Jag instämmer helt i ditt avslutande stycke, “C”, men vill ännu framhäva att vissa egenskaper, så som till exempel att “män är mer lösningsinriktade” har att göra just med vilka egenskaper som blivit uppmuntrade och utvecklade i ett tidigt skede. Jag bryter själv mot väldigt många av dessa normer, t.ex just då det kommer till strategiskt tänkande, rationalitet och lösningsinriktat tänkande. Jag har många gånger fått höra att jag har en manlig mentalitet (vad det innebär kan diskuteras), detta gör mig dock inte till mindre kvinna.

   Jag bestrider inte att dessa egenskaper ÄR vanligare hos vuxna män, så som världen ser ut idag, däremot hävdar jag att de är vanligare på grund av de diskurser och den normativa styrning vi föds in i, inte på grund av biologiska skillnader.

   • Ja, jag känner att det är nästan omöjligt att dra en knivskarp gräns mellan vad som är medfödd biologi och vad som är social och kulturell inlärning. De går ju in i varandra på ett sätt som är omöjligt att dela upp. Jag känner väl mest att det är inte så himla viktigt att hitta just den gränsen, eftersom det ändå är individen man måste se till i de flesta fall.

   • Jag instämmer till 100%, var gränsen går finns det olika uppfattningar om och jag tvivlar på att någon någonsin kommer att kunna bevisa det, men det har, precis som du säger, egentligen ingen betydelse. Vad som har betydelse är individen, och för att nå individen behövs medvetenhet om normer, men inte medvetenhet om var den knivskarpa gränsen går!

 8. Jag uppfattar det som att mycket av det som anses vara skillnader mellan könen är tradition och samhällsstrukturer. Jag undrar hur det skulle se ut om vi kunde sätta en koloni ungar på en öde ö så att de fick uppfostra sig själva utan nån som helst inverkan av traditioner och samhälle? Spännande tankeexperiment som aldrig går att förverkliga..
  Men skillnader, tja, jo och nej. På individnivå är skillnaderna inte beroende av kön.

 9. Enligt en undersökning pratar kvinnor 22.000 ord/dag och män bara 7.000. Resultatet lär vara lika oberoende av var i världen man bor. Kvinnor pratar för att upprätthålla en relation, män pratar för att ge information.

 10. För mig betyder jämlikhet/jämställdhet att pojkar och flickor, män och kvinnor har samma mänskliga värde. Jag är absolut emot att man trycker ner andra oberoende om det handlar om kön, ålder ras eller tro eller något helt annat. Däremot är det en helt naturlig sak att män och kvinnor tenderar att vara lite olika, generellt sätt (se länkarna på FB). Självklart finns det många undantag (kvinnliga datanördar och manliga barnträdgårdslärare, om man nu ska vara stereotypisk). Men vad har det egentligen för skillnad att vi är olika? Varför måste vi släta ut olikheterna, det vill säga våra styrkor och särskilda intressen? Antagligen finns det två kön av en orsak och tanken är väl att könen ska kunna komplettera varandra.
  Just nu känns det som att det är vi vuxna som försöker forma våra barn till att bli så könsneutrala som möjligt. Låter vi dem verkligen välja eller försöker vi styra dem mot det vi vill? Får jag uppfostra min son som en pojke, låta honom leka med bilar och springa omkring och härja och bete sig “pojkaktigt” eller gör det mig till en gammalmodig och konservativ och diskriminerande mamma?

  • Du fick ett svar i form av ett helt inlägg! Vi måste alla välja den väg som fungerar för oss själva och göra som vi tror att blir bäst för våra barn. Och det kommer du att klara av! Med glans!

 11. Hej!
  Jag var i skogen med motorsågen häromdagen och sågade ved. Tog en paus, satte mig på en stubbe och satt och säg mig omkring. Började lustfyllt fundera kring gallring, avverkning, virkesmängder etc, tills jag efter ett tag återvände till ert slags “mig själv” och började tänka på vad mina tankar innebar.

  Och jag blev lite sorgsen, för jag tror detta är ett manligt sätt att tänka. Det handlade inte om ett behov av pengar, bara nån slags… landvinningslusta. Nån slags manlig gen lockade mig, som egentligen är något av en ekohippie, att såga ned träd.

  Det fick mig att tänka att det är vi män som ligger bakom naturförstörelse, exploation och revirstrider på global nivå – till följd av en gen som en gång varit funktionell men som nu vänts emot vår ras.

  Om vi drar resonemanget till sin spets är det varje mans ansvar att lära sig hantera den genens impuls i en värld som möjligen far illa av den. Men det är smärtsamt – det är inte en gen som är ond eller destruktiv i sig, tvärtom är det något män gör i iver och ansvarskänsla. Tyvärr har det bara blivit för mycket av det goda, genom människans historia.

  Hittade hit via en länk på facebook, blev triggad att skriva ett inlägg 🙂 .

  Mvh,
  Mathias Nystrand

 12. Jag har läst en del böcker om maskulinitet och femininet och jag tror att svaret till din frågar ligger i dessa. Män anses vara mer logiskt tänkande medan kvinnor anses vara mer känslosamma. Vad är det då att vara maskulin och feminin?, är det något vi kan påverka?, eller välja till vilken vi vill höra. Svaret är lite både och, ca 90% av befolkningen har alltid en energi som är starkare än den andra men det finns alltid både feminin och maskulin energi inom oss. De resterande 10% har en 50/50 balans mellan de två energierna. Uppenbart så har ofta pojkar/män mer maskulin energi än feminin energi och samma går förstås för det kvinnliga könet. Detta är helt enkelt hur vi föds och hur vi väljer att handla på basen av det maskulina och det feminina är vad som utgör vissa drag i vår personlighet, t.ex en man som är blyg och klär sig i rosa skjortor kan vara just i det tillfället ses som “feminin” men kan vara fullständigt maskulin in grund och botten. En kvinna som tycker om att göra tunga fysiska jobb och är inte rädd att bli smutsig under naglarna kan just i det tillfället när hon jobbar anses som “manlig” men kan då också när hon kommer hem vara totalt i hennes feminina energi med sin man.

  Det är ju inget nytt att dagens samhälle påverkar unga och sociala medier spottar ur sig ideal för unga att följa. Speciellt i filmer i dagens läge ser man ofta den “icke maskulina” mannen som alltid får kvinnan han vill ha när han bara är snäll nog. I verkligheten existerar det än spänning mellan män och kvinnor och denna spänning kommer från det maskulina och det feminina. Om en kvinna är väldigt feminin kommer den väldigt maskulin mannen dras mer till henne en någon annan och tvärtom. Som individ skall vi alla hitta det vi brinner för och vårt uppgift i världen. Att sudda ut gränser mellan pojkar och flickor åstadkommer bara ett neutraliserat samhälle.

  Jag tycker att det viktigaste vi kan göra åt våra barn är ha en trygg och kärleksfull miljö och älska dem med allt vi har och lita på att de kommer välja sitt liv i framtiden just precis som de vill leva.

 13. Har inga svar men ett par funderingar, när jag nu ramlar på det här inlägget några månader för sent. Att biologiska skillnader också kan medföra sociala skillnader är i mina ögon inget konstigt. Men steget från det till de olika könsroller vi har i världen idag är allt annat än självklart. Utan att utradera själva distinktionen man/kvinna så tror jag vi mår gott av att hela tiden utmana rollerna. Jag har reflekterat en del över den könsöverskridande roll det är att (som jag är) vara präst. Under gudstjänstens skeende vandrar prästen mellan olika roller i ett könsspel med rötter i bibelberättelserna. Ibland träder prästen in i rollen som representant för “bruden”, församlingen, och ibland för “brudgummen”, Kristus. Oavsett prästens eget biologiska kön transcenderar den hela tiden rollerna, och skapat därigenom, tänker jag, utrymme för olikhet. Förutsatt att vi reflekterar över det, förstås. Brukar också kalla min alba för klänning, för att antyda den crossdressing liturgiska plagg kan uppfattas som utifrån nutidens klädkoder.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s