Vad jag kände

Denna dag har jag i sanning pendlat mellan olika känslolägen. Vad jag kände?

Jag inledde svagt med att redan före skoldagen började ertappa minderåriga elever med tobak (alltid lika irriterande och trist – om du tror att lärare njuter av sådant tror du så galet fel). Jag kände frustration. 

Sedan höll jag en lektion som var världshistoriens minst pedagogiskt uppbyggda. Inte på grund av mig, men ändå. Jag kände misslyckande.

Sedan avverkade jag fyra individuella samtal med abiturienter och kunde konstatera att alla femtio kommit ihåg sina tider. De är helt otroliga på så många olika sätt. Jag kände stolthet.

Sedan satt jag plötsligt och grät vid mitt arbetsbord på jobbet. Jag kände uppgivenhet. 

Sedan blev jag tröstad. Jag kände tacksamhet. 

Sedan åt jag lunch med männen i mitt liv och hade en lugn, givande eftermiddag med dem och den yngre mannens yngsta gudmor. Och dottern och en av grannflickorna som förgyller vår tillvaro. Jag kände frid. 

Sedan avslutade jag starkt med att gå på Disney on ice med en av mina bästa vänner i världen och hennes dotter. Jag kände lycka. 

Mest. Men jag kände också många andra saker. 

O. Detta liv som ibland ryms i en dag. Eller denna dag som rymde ett liv. Eller båda.

Jag landar nu på soffan med en känsla av att båda är rika. Dagen och livet som blivit mig givna. Och jag vet så väl att vi behöver frustrationen för att kunna känna igen ron. Vi behöver misslyckandet för att kunna märka en triumf. Vi behöver uppgivenheten för att kunna ana när allt fungerar och människor vill försöka förstå varandra.

Att vi behöver stoltheten, tacksamheten, friden och lyckan behöver jag väl inte ens nämna. 

  
Och ibland behöver vi lite Disney.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s