Kyrkoherde

IMG_0551.JPG

Jag vet att den här dagen i första hand handlade om att en församling fick en ny kyrkoherde och först i andra hand om att en ny kyrkoherde fick en församling. Men mitt perspektiv är ett annat då församlingen inte är min egen och kyrkoherden min egen mamma.

Jag har gråtit mycket idag. På ett bra sätt. Stråkorkestern, förtroendet, högtidligheten, allvaret, barnkören, glädjen, tron, gemenskapen, hoppet. Alla fina ord om och till min mamma. Alla skratt.

Det blir inte större eller bättre än så här.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s