Saneringen del 2

Fredrik tycker att min positiva inställning nådde nya nivåer när jag en dag deklarerade att det ju är bara bättre för oss ju värre den här renoveringen blir. Min motivering är att värdet på lägenheten ökar när renoveringen är gjord. Och ju värre renoveringen är, ju mera är det värt att den redan är avklarad. Litet lidande = liten värdeökning. Massivt lidande = massiv värdeökning.

Rätta mig inte om jag har fel.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s