Bäst och sämst

Bäst igår: att jag fick köpa Kajs bok

Sämst igår: att jag redan hade börjat läsa den där hundboken och att mitt märkliga samvete gör att jag måste läsa ut den före jag får börja läsa den nya bok som jag egentligen vill läsa. Det hjälper ju inte precis mina känslor gentemot den bok jag nu läser.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s