Fruktansvärt

– Det här var helt fruktansvärt, meddelade Hilde med bestämd röst när hon steg ur duschen efter påtvingad hårtvätt.

Arg som ett bi.

– Nu tänker jag flytta till ett dike, fortsatte hon.

Kränkt.

Håret skulle knappast bli renare av att hon bosatte sig i ett dike. Å andra sidan kanske kravnivån på rent hår sjunker kraftigt för dem som bor i just diken.

Å tredje sidan är hon helt fantastisk också när hon är arg. Den som kan sätta ord på sin ilska och besvikelse har kommit så mycket längre än den som inte kan det.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s