Sinnesro

Jag ber oftast med mina egna ord, men jag ser en enorm styrka i att kunna be också med andras. När mina egna ord tar slut och inte räcker till gör det gott att få vila i de böneord som någon annan redan uttalat.

En av mina bästa böner är den som kallas sinnesrobönen. Den går så här:

Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra, mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden. Amen.

Den bönen är alltid rätt, men sällan lika rätt som i coronatillvaron 2020. Att få be den nu är stort, att stundvis uppleva att man blir bönhörd när man ber den är ännu större.

Amen.

Sinnesro

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s