De allra bästa

Det finns dåliga dagar, bra dagar och dagar när vi är dubbelt fler än vanligt som somnar under vårt tak. De dagarna är de allra bästa dagarna. Och i dag är en sådan dag.

(Just den här allra bästa dagen hade ändå varit snäppet vassare om ingen inblandad hade spytt tidigare i dag. Det ska erkännas.)

Vänskap. Nog är det vackert.

Kvinnan på bilden har mycket med saken att göra.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s