Sinnesro

Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra, mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden.

Sinnesrobönen. Formulerad av Reinhold Niebuhr 1926. Bedd av många, många.

Det finns beslut som är för stora för en människa att fatta. Det finns till och med ganska många sådana för stora beslut.

Och samtidigt är de största besluten aldrig våra att fatta. De mest avgörande tingen rår vi inte på.

På något märkligt sätt finner jag ändå någon slags sinnesro i det.

Amen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s