Naken och tom och halv

Att ha en ettåring är att längta hela tiden.

Ofta längtar jag efter andningshål och pauser. Hon är genomljuvlig men genomlivlig och vissa dagar är alla hennes vakenminuter minuter med förhöjd puls och jag suktar efter lugn och ro.

Sedan – när andningshålen och pauserna väl blir mig givna – längtar jag efter henne så att det nästan gör ont. Jag känner mig på något sätt lite naken och tom och halv när hon inte är hos mig eftersom hennes närvaro är så intensiv.

Ja. Att ha en ettåring. Det är att längta hela tiden.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s