Vidden av kärlek

Det bästa med mig finns utanför mig själv. Det bästa med mig är de människor som möjliggör sådant som annars skulle vara utom räckhåll, helt enkelt genom att tro mer på mig än jag orkar och förmår tro på mig själv.

Hon är en av dem. Hon som är den vän som har hängt med i flest svängar trots att hon hängt med först sedan gymnasiet. Hon som är lik mig på typ noll sätt men ändå förstår mig på typ alla. Hon som plötsligt en dag kan skicka en bild och ett meddelande från sin bokhylla:

Hon som skriver Din bästa bok hittills. Många månader efter att hon läste den första gången. Vidden av uppmuntran och tilltro i de orden. Vidden av kärlek.

Människor som hon får andra att flyga.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s