Vi väljer i någon mån

– Jag älskar att vara ditt barn.

Det fick jag höra idag. Jag fick förvisso höra väldigt mycket annat också, men jag väljer att komma ihåg det här. Vi väljer inte alltid vad vi kommer ihåg, men vi väljer i någon mån vad vi fokuserar på. Det här både vill och behöver jag fokusera på.

Jag älskar att vara hennes mamma.

På Hildes gudfars bröllop. Sommaren 2018. Bild: syster Matilda Audas Björkholm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s