Berättelsen om kyrkan

– Jag har lärt mig att se de små undren. Och du är ett, säger en gammal kvinna på ett åldringshem kanske nära dig.

Hon säger det till min man. Han har besökt henne och pratat en stund med den friska människan i den sjuka kroppen och det har gjort henne gott. Så gott att han för henne är inget mindre än ett under.

En trettiofemårig man som ger en förmiddag åt en betydligt äldre kvinna. En ensam människa som för en stund får vara mindre ensam. Två människor som möts.

Ett litet under.

Det här är också berättelsen om kyrkan. Jag blir ofta matt av de berättelser om kyrkan som når över nyhetströsklarna. Det är bara vissa frågor som är tillräckligt intressanta och vissa åsikter som är tillräckligt rafflande och vissa misslyckanden som är tillräckligt brutala. Vem bryr sig då om en enda präst som ger en enda människa känslan av att hon är lika sedd och värdefull nu som när livet påminde henne om det oftare?

Åtminstone jag. Jag bryr mig så otroligt mycket. Det är varken intressant, rafflande eller brutalt. Men det är hela skillnaden.


Undret och jag.

4 thoughts on “Berättelsen om kyrkan

  1. Vet du att jag tänktså mycket på sistone på just detta. Den största empatiska förmågan återfinns hos människor som har en kontakt med den andliga verkligheten av sej själv. Alltså ett slags Gudsförhållande. Det låter lite dömande(kategoriskt dessutom) men det är bara en erfarenhet, en tanke som funnits hos mej väldigt många gånger . En reflektion.

    • Spännande tanke. Jag tror att jag identifierar mig alldeles för starkt med just människor som har ett slags gudsförhållande för att helt kunna ta tanken till mig, det skulle kännas FÖR dömande och kategoriskt. Men jag tycker din tanke är en skön motvikt till många av de röster som hörs om kyrka och troende i dag. Och jag tror verkligen att motviktande tankar behövs där.

  2. Det är ett under när människor möts. Så har jag tänkt många gånger när jag suttit där med en medmänniska som behövt mig.
    Det är bara så trist att media aldrig tar upp detta goda. Det är bara missförhållanden som har nyhetsvärde. Och missförhållandena är ju tyvärr ganska många, så det finns alltid stoff att skriva om.

    Fin blogg du har!

    • Så är det. Missförhållanden säljer, en hand att hålla vid en sjuksäng är helt ointressant i jämförelse. Men jag tror ju att den där handen bär enormt långt också utan att media bryr sig.

Leave a Reply to kyrkis Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s