Säkra kort

Min man kör på säkra kort. På restaurang betyder det att han alltid beställer samma mat. Jag är lite mera spännande och kör på mindre säkra kort. Väldigt sällan upptäcker jag rätter som överträffar det säkra han kör på. Väldigt ofta (till exempel i dag) går jag hem bitter och hungrig.

2 thoughts on “Säkra kort

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s