Odödlig

Abiturienterna var odödliga på sina lastbilsflak i går. Ingenting kan krossa en 19-åring som vet nästan allt och har sett nästan inget. Lika odödliga är gymnasieelever på årskurs 2 i dag. Stiliga, vackra, dansanta. Och det ska vara så. Man ska få äga allt någon gång. Någon annan gång blir man dödlig. I denna stund är mina tankar hos en av de godaste vännerna som i dag blivit smärtsamt påmind om ändligheten.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s