Diskopens pappa

Jag ids inte ens ursäkta att det blir så mycket Hilde här nu. Men hon är så festlig just nu och jag vill minnas allt. Senast igår läste jag några blogginlägg från 2012 högt för Ingrid, hon älskar att möta sitt yngre jag. Att jag nu tröttar ut er med Hilde kommer att ge henne samma möjlighet år 2027. Tänker jag.

Dagens Hild: hon ville leka kyrka. Jag var Kristi, Fredrik var något lite obestämt och Hilde själv var diskopens pappa. Med stort allvar kom hon fram till mig, tog något ur sin mun och sträckte det mot min:

– Kristi blod för dig i kylen.

Och sedan till Fredrik:

– Kristi blod till dig i kylen.

Jag sa ju det. Så festlig.

One thought on “Diskopens pappa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s